ẢNH LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

08/01/2020

Ông Phạm Quang Đức - Giám đốc sở Giao Thông Vận Tải Thái Bình tặng hoa chúc mừng.


Ông Vũ Quang - Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thái bình tặng hoa chúc mừng.


 
ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc trao bằng khen cho CB-CNV công ty.ông Phạm Quang Đức - Giám đốc sở GTVT trao tặng giấy khen của sở.


Ông Bùi Xuân Hưng- Phó Giám đốc sở Xây Dựng trao tặng giấy khen của sở.


Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó TGĐ công ty CP Hoàng Hà trao tặng giấy khen cho CB-CNV công ty.

Ông Đinh Văn Thọ - Phó TGĐ công ty CP Hoàng Hà trao tặng giấy khen cho CB-CNV công ty.