Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh) (11/09/2023)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Lê Văn Sinh)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét(16/08/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(08/08/2023)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2 /2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023(20/07/2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Công ty CP Hoàng Hà (bản rút gọn)(14/07/2023)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm Công ty CP Hoàng Hà (bản rút gọn)

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 07.07.2023(07/07/2023)

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà 07.07.2023

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Hoàng Hà(07/07/2023)

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin(10/05/2023)

Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin