Thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây

01/11/2021
 
Khu đất cưỡng chế để thực hiện dự án.
Để thực hiện dự án, UBND thành phố thực hiện thu hồi trên 56.600m2 diện tích đất nông nghiệp của 133 hộ dân thuộc thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thành phố và xã Phú Xuân đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để phổ biến các văn bản liên quan, chế độ chính sách, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức kiểm đếm tài sản, cây cối hóa màu trên đất; lập, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Đến nay, đã có 72 hộ dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Còn 61 hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ì, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

Để dự án được triển khai bảo đảm tiến độ, sáng ngày 29/10, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình đã tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 22.700 m2 diện tích đất của 61 hộ dân thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân. Quá trình tổ chức cưỡng chế thực hiện theo quy trình, bảo đảm quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế.

Minh Nguyệt
(nguồn: https://www.baothaibinh.com.vn/tin-tuc/16/138709/thanh-pho-to-chuc-cuong-che-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-ben-xe-khach-phia-tay